"รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 "

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดย นางสาวนงนุช งอยผาลา ปศุสัตว์อำเภอนาแก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พร้อมอาสาปศุสัตว์อำเภอนาแก ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการเกิดโรคฯ. เป็นโค 278 ตัว กระบือ 11 ตัว รวม 289 ตัว ณ.หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม