การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ ประเด็นปัญหากรณีประชาชนแจ้งความจับพระ ใช้หมาลากรถ ขณะบิณฑบาตที่ตลาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม