การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
ประเด็นปัญหา วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 07.24 น. มีเรื่องร้องเรียนจาก แอพพลิเคชั่น DLD 4.0 หัวข้อ แจ้งโรคระบาด/สัตว์ป่วย โค 2 เดือนเป็นลัมปีสกินตอนนี้กำลังเป็นหนักโอกาสหายน้อย เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ 104 หมู่ 4 บ้านขอนขว้าง ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม