>> คำถามที่พบบ่อย faq

 1  ถาม: หากถูกสัตว์กัดจะต้องกักขังเพื่อเฝ้าดูอาการกี่วัน?     
ตอบ  10 วัน
2 ถาม:  แผนที่ถูกสุนัขหรือแมวกัดเป็นรวยเขี้ยวหรือฉีกขาดควรกินยาปฏิชีวนะขนานใดเหมาะสมที่สุด?
ตอบ  ให้กินยาปฏิชีวนะ Ampicillin
3 ถาม: วิธีทำความสะอาดแผลโดยเร็วที่สุดภายหลังสัมผัสโรค สามารถทำได้อย่างไร?
ตอบ   ล้างแผนด้วยน้ำฟอกสบู่หลายๆ ครั้ง ล้างสบู่ออกให้หมด
ถ้าแผลลึกให้ล้างถึงก้นแผลอย่างน้อย 15 นาที
เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
จะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ดี
4 ถาม:  ใบอนุญาตค้าสัตว์/ซากสัตว์ หมดอายุเมื่อไร?
ตอบ  อายุของใบอนุญาตค้าสัตว์/ซากสัตว์ มีกำหนดให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต (31 ธันวาคม) 
 5 ถาม:  โรคไข้หวัดนกคืออะไร?
ตอบ โรคไข้หวัดนกเกิดจากเชื้อไวรัส Influenza type A หรือไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ จัดอยู่ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งเป็น RNA Virus ชนิดมีเปลือกหุ้ม โดยมีแอนติเจนที่ผิวที่สำคัญ ได้แก่ Hemagglutinin (H) มี 16 ชนิด และ Neuraminidase (N) 9 ชนิด เชื้อไวรัสสามารถเปลี่ยนแปลงแอนติเจนได้ง่าย โดยการเปลี่ยนแปลงแอนติเจนเพียงเล็กน้อย (Antigenic drift) หรือมีการเปลี่ยนแปลงยีนในกรณีที่เซลล์มีการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2 ชนิดที่แตกต่างกัน กลายเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (Antigenic shift) ขึ้นมาได้และเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดทั่วโลก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือแบบรุนแรงมาก (Highly pathogenic avian influenza: HPAI) และแบบรุนแรงน้อย (Low pathogenic avian influenza: LPAI)