ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่
   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ถนนกลางเมือง
   อ.เมืองนครพนม
   จ.นครพนม
   48000
   ไทย
e-mail    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    (คลิ๊กที่ e-mail เพื่อติดต่อ)
จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์    042 511029
โทรสาร    042 511167
 เว็บไซต์    http://pvlo-kop.dld.go.th/
ข้อมูล      หากเราได้รับ e-mail แล้วจะติดต่อคุณกลับภายใน 24 ชั้วโมง