#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"การตรวจสอบปริมาณเนื้อสุกร และสภาวะราคาเนื้อสุกร"

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์นครพนม พาณิชย์จังหวัดนครพนม ร่วมตรวจสอบปริมาณเนื้อสุกร สภาวะราคาเนื้อสุกร และแหล่งที่มาของเนื้อสุกร โดยดำเนินการตรวจสอบห้างค้าปลีก (Modern Trade) จากการตรวจสอบพบว่าเนื้อสุกรที่นำมาจำหน่ายเป็นเนื้อสุกรที่ผลิตภายในประเทศ มีการจำหน่ายเฉลี่ยวันละ 500 กิโลกรัม ทางห้างฯมีการจัดกิจกรรมลดราคาสินค้าประเภทเนื้อสุกร เพื่อส่งเสริมการขาย จากการสอบถามประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้า ต่างมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า สะอาดปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์OK และมีราคาถูกจากช่วงกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ โลตัสโกเฟรช อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม