#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนมทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
"โครงการส่งความสุขปีใหม่ 2567 มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการส่งความสุขปีใหม่ 2567
มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีกิจกรรมดังนี้
1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2.ฉีดยากำจัดเห็บหมัด
3.ฉีดยาถ่ายพยาธิ
4.ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
5.แจกน้ำดื่ม เครื่องดื่ม และ กาแฟ
ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม