#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
"ปศุสัตว์นครพนมเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์“
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำข้าราชการจังหวัดนครพนม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยมี นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม