#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

“โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล"

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เป็นประธานโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล”  ตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมอนันตจารุตระกูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม