การประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.นครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.นครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น ๓ มติที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้

๑.กลุ่มคุณสมบัติครบ : เกษตรกร จำนวน ๓ ราย สัตว์ตาย (โค) จำนวน ๓ ตัว วงเงิน ขอรับความช่วยเหลือ ๓๙,๐๐๐ บาท

๒.กลุ่มคุณสมบัติไม่ครบ : เกษตรกร จำนวน ๑ ราย สัตว์ตาย (โค) จำนวน ๑ ตัว วงเงิน ขอรับความช่วยเหลือ ๓๕,๐๐๐ บาท

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม