>>รายงานการประชุม>>   << คลิ๊ก>>

>>รวมเอกสารประกอบการประชุม(PPT) 

PPT การประชุมประจำเดือนฝ่ายบริหารทั่วไป
* PPT การประชุมประจำเดือนกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
*PPT การประชุมประจำเดือนกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
*PPT การประชุมประจำเดือนกลุ่มกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
*PPT การประชุมประจำเดือนกกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป