#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ปศุสัตว์นครพนม เฝ้าระวังป้องกันโรคภายใต้แผนการขอคืนสถานภาพปลอดกาฬ โรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) "

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้นปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม ลงพื้นที่ เก็บตัวอย่างซีรั่มในม้าเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคภายใต้แผนการขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม