"โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ประจำปี 2565"

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร  ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร วังยาง เมืองนครพนม นาแก ธาตุพนม ปลาปาก ออกบริการหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ในการผ่าตัด ทำหมัน สุนัขและแมวพร้อมบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ โรงเรียนบ้านหนองย่างชิ้น ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม