"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมจัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"

           วันที่ 25 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงครามพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้าจัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ณ ศาลาตลาดเก่า หน้าศูนย์ กศน.หมู่ 10 บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่งมีประชาชนมารับบริการจำนวน 270 ราย สุนัขและแมว จำนวน 386 ตัว

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม