“โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้จัดรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565 กิจกรรม ตอน - ทำหมัน สุนัขและแมว ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม