#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง  

"ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร สำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์'

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ออกพื้นสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ณ คอกเลี้ยงสัตว์เกษตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม