แจ้งเตือนภัย!! มิจฉาชีพหลอกให้โอนเงิน

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม