#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนมทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
“ปศุสัตว์นครพนมเข้าร่วมประชุมเสวนาผู้เลี้ยงสุกร ประจำปี 2566”
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดเสวนาผู้เลี้ยงสุกร ประจำปี 2566 โดย
นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
เข้าร่วมประชุมเสวนาฯ ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม