#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
“การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จังหวัดนครพนม”
วันที่ 27พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จังหวัดนครพนม โดยนายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม