#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
“การประชุมเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการตรวจราชการนอกสถานที่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการตรวจราชการนอกสถานที่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นครพนม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 1 (หลังเก่า)

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม