#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน ตรวจสอบและเฝ้าระวังการขายยาสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต"

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายสามารถ  อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทนร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอท่าอุเทน ออกตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์และเฝ้าระวังการขายยาสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตในร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ในพื้นที่ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม