×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/stories/news/livestock/2560/25600221_1
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/livestock/2560/25600221_1

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายนาวา อักษรหัวหน้ากลุ่มส่งและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามตรวจเยี่ยม
ส่ง
มอบสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร และให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
การ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์ ศพก.(เครือข่าย) นายมานิตย์ ครโสภา
บ้าน
หนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

{gallery}stories/news/livestock/2560/25600221_1{/gallery}

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 )