วันที่ 18 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนมร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลือนที่ฯ โดยมีนายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอธาตุพนม

เป็นประธานในงานพร้อมหน่วยงานราชการได้ออกหน่วยบริการกับประชาชน ณ ศาลาประชาคม

หมู่ที่ 1 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม