รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
ปฏิบัติงานที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 อัตรา 
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ในวันและเวลาราชการ
<คลิ๊ก> 

 

>>>>>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป <คลิ๊ก> 

 

 >>>>>>ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป <คลิ๊ก> 

 

>>>>>>ดาวน์โหลดใบสมัคร  <คลิ๊ก> 

 

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม