ประกาศรายชื่อ

ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

 

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
<คลิ๊ก> 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 6 - 14 กรกฎาคม  2564

<คลิ๊ก>

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม