กิจกรรม /งาน /ประชาสัมพันธ์

 

กำลังออนไลน์

We have 82 guests and no members online

 

 <<<คลิ๊กอ่านรายละเอียดทั้งหมด>>>

 

>>ประกาศประกวดราคารถยนต์

>>คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์

>>ราคากลาง

>>เอกสารประกวดราคารถยนต์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว เวชภัณฑ์ วัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

>>>ตารางแแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

>>>รายละเอียดคุณลักษณะเวชภัณฑ์

>>>เอกสารประกวดราคา

--------------------------------------------------------------------

ก่อสร้างคลังเสบียงสัตว์ชุมชน

>>> ตารางแสดงวงเงิน

>>> ปร.4 ปร.5


>>>ประกาศประกวดราคา


>>>เอกสารประกวดราคา

 

--------------------------------------------------------------------

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2561  

>>> มีนาคม 2561

>>> พฤษภาคม 2561 

>>> สิงหาคม 2561

>>> กันยายน 2561 

ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายพัสดุ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม