กิจกรรม /งาน /ประชาสัมพันธ์

 

กำลังออนไลน์

We have 57 guests and no members online

 

>>> จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
ประกวดราคารถยนต์ 64

 

 

>>> จัดซื้อจัดจ้าง 2563

เครื่องอัดฟาง 2563
ประกาศเผยแพร่แผน 2563
รถฟาร์มแทรกเตอร์ 2563
- ประกาศรถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ 2563
- แบบ บก.06 รถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ 2563
สเปครถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ 2563
เอกสารประกวดราคารถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ 2563>>>> จัดซื้อจัดจ้าง 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานมหกรรมโคเนื้อโคขุน

ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายพัสดุ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม