“โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมได้จัดรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565 กิจกรรม ตอน - ทำหมัน สุนัขและแมว และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม