"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน ปี 2565"

วันที่ 22  มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน ปี 2565 ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม