"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาปากดำเนินกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า มีการบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าสุนัข 714 แมว 32 รวม 746 ตัว และผ่าตัดตอน-ทำหมันสุนัข 9  แมว 4 รวม 13 ตัว ณ ใต้อาคารเทศบาลตำบลปลาปาก ม.1 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม