"ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม รับรางวัลการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และหมู่บ้าน/กลุ่มธคก. ที่มีผลการดำเนินงานโครงการ ธคก. ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้ารับรางวัลการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และหมู่บ้าน/กลุ่มธคก. ที่มีผลการดำเนินงานโครงการ ธคก. ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ 80 ปี ณ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม