วันที่ 1 มีนาคม 2565  เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า นายสามารถ ดาวเศรษฐ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหว้า มอบหมายให้ นางสาววันวิสาข์ วะชุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ พร้อมผู้ช่วยสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาปศุสัตว์อำเภอนาหว้า ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการเกิดโรคฯ. ณ  ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม