วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม ให้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายครัวเรือนประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเกษตรกรในการเฝ้าระวังและดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค พร้อมมอบเวชภัณฑ์ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม