"พิธีไถ่ชีวิตโค และมอบโคแก่เกษตรกร โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

     วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายนิมิตร ไชยรัตน์ ปลัดอำเภออาวุโส ประธานพิธีทางศาสนา เวลา 09.00 น. นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ประธานพิธีไถ่ชีวิตโค และมอบโคแก่เกษตรกร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม ได้รับมอบหมายจาก สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และสนง.ปศุสัตว์เขต 4 ให้จัดพิธีไถ่ชีวิตโค และมอบโคแก่เกษตรกร โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมอบโคจำนวน 53 ตัว ให้แก่เกษตรกรบ้านเอื้อง บ้านก่อ ต.บ้านเอื้อง จำนวน 53 ราย ได้ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต โดยได้รับเกียรติจากท่านศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ประธานในพิธี , ท่านสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 , ท่าน นสพ.อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม , พ.ต.อ.ประเสริฐ ธรรมชัย ผกก.สภ.ศรีสงคราม , เกษตรอำเภอศรีสงคราม , พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม , ประมงอำเภอศรีสงคราม , สาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม , นายกอบต.บ้านเอื้อง , กำนัน/ผญบ.ต.บ้านเอื้อง ทุกหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านเอื้อง ม.1 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม