"เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกและโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) "

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ ลงพื้นที่เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกและโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยมีกิจกรรมประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง พร้อมมอบยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ ม.1-8 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม