วันที่ 20 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนมร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครพนม ลงพื้นที่ตรวจสถานที่พักซากสัตว์(ห้องเย็น)และสถานที่จำหน่ายซากสัตว์พร้อมสถานที่พักไข่ไก่สดในเขตพื้นที่อำเภอธาตุพนมจำนวน 4 ร้านเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและปริมาณการจำหน่ายในพื้นที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม