"ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการ"

         วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดย นายมงคล สุ่ยวงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอศรีสงครามมอบหมายให้เจ้าพนักงานสัตวบาลพร้อมผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ณ นาจานฟาร์ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม