1. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  

 

 

....................................................................................................................................

1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 2. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดเวลา และ สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป 

   3.ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงานที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทม รับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 - 27 มีนาคม 2562 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม