"พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดนครพนม"

วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครพนม โดย นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี
หอประชุมศาลาประชาคมยงใจยุทธ และบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ภาพกิจกรรมนี้

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม